Innleid ledelse på kvalitetsledelse og kvalitetssystemoppbygging mot sertifisering.

Revisjon og samsvarsanalyse mot lovverk, forskrifter, industristandarder og beste praksiser.

Drift og vedlikehold av forbedringssystem (avvikssystem, risikohåndteringssystem, forslagskasse og investering i intern organisasjonsutvikling).

ISO 9001, 14001, 45001

AQAP

Internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven

Risikostyring