Kvalitetsleder, -konsulent og -revisor – Lars Endre Kjølstad

Økonom, Cand.Mag., Master of Management

Partner på regnskap og økonomisk rådgivning

Partner på jus og forskriftskrav

Partner på kvalitetssystem-software

Partner på front end brukergrensesnitt

Partner på IAPI , database og grunndatabehandling