Vestfold Innovasjonspartner driver rådgivning, innleid ledelse, revisjon og support etter prinsippene for Kvalitetsledelse.

Vi utvikler også et spennende produkt for systematisk forbedring, levert gjennom Verdens Beste Helpdesk (VBH).

Hovedressursene er knyttet til VBH-applikasjonen og et nettverk av svært kompetente spesialister som kan påkalles økonomisk effektivt, og som er prosessutdannet på forbedringsprosessen og -verktøyet.

Vi leverer på forretningsverdier og målbar forbedring.

Send e-post til lek@vipconsulting eller ring 90269255 for innledende samtale om muligheter og omfang.